Qendra e gjuhëve të huaja ‘Bridge’ me lokacion në Pejë, shpallë konkurs:

  • Mësimdhënës/e e gjuhës gjermane

 

Kualifikimet e nevojshme:

  • Fakulteti përkatës
  • Një vit përvojë pune (e preferueshme)
  • Trajnime shtesë (e preferueshme)
  • Njohuri kompjuterike

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • CV
  • Letër motivuese
  • Referencën e punës (nëse ka)
  • Çertifikatat e trajnimeve (nëse ka)

Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

 

Konkursi është i hapur deri më 31 Gusht 2018.
Aplikimi bëhet vetëm përmes e-mailit: hello@shkolla-bridge.info